Berlin University Alliance Jobportal


Stel­len­an­ge­bo­te

 
An­sicht als:
An­ge­bo­te 101 bis 120 von 123 gefun­de­nen

IDAn­ge­bots­ti­telPubli­ziert
75248Wis­sen­schaft­li­che_r Koor­di­na­tor_in für Maß­nah­men zu Open Sci­ence (m/w/d)
07.01.2020
74643Beschäf­tigte*r (d/m/w) mit abge­schlos­se­ner wis­sen­schaft­li­cher Hoch­schul­bil­dung - ...
06.01.2020
750142 Posi­tio­nen Wiss. Mit­ar­bei­ter/-in (Pra­e­doc) (m/w/d)
06.01.2020
74992Wiss. Mit­ar­bei­ter/-in (Post­doc) (m/w/d)
06.01.2020
75007Wiss. Mit­ar­bei­ter/-in (m/w/d) (Post­doc)
06.01.2020
75010Wiss. Mit­ar­bei­ter/-in (Pra­e­doc) (m/w/d)
06.01.2020
75011Wiss. Mit­ar­bei­ter/-in (m/w/d)
06.01.2020
75013Wiss. Mit­ar­bei­ter/-in (Pra­e­doc) (m/w/d)
06.01.2020
74503Research Assist­ant - salary grade E 13 TV-L Ber­liner Hoch­schu­len
02.01.2020
74501Wiss. Mit­ar­bei­ter*in (d/m/w) - Ent­gelt­gruppe 13 TV-L Ber­li­ner Hoch­schu­len
02.01.2020
73998research assist­ant (postdoc) (m/f/d)
02.01.2020
73993Wiss. Mit­ar­bei­ter/-in (Post­doc) (m/w/d)
01.01.2020
74362Uni­ver­si­täts­pro­fes­sur - BesGr. W3
20.12.2019
74365Uni­ver­sity Pro­fes­sor - salary grade W3
20.12.2019
74796Wiss. Mit­ar­bei­ter*in (d/m/w) - Ent­gelt­gruppe 13 TV-L Ber­li­ner Hoch­schu­len
18.12.2019
74795Rese­arch Assist­ant - salary grade E13 TV-L Ber­liner Hoch­schu­len
18.12.2019
74793Rese­arch Assist­ant - salary grade E13 TV-L Ber­liner Hoch­schu­len
18.12.2019
73393Uni­ver­si­täts­pro­fes­sur - BesGr. W3
11.12.2019
73398Uni­versity Pro­fessor - salary grade W3
11.12.2019
74025Wiss. Mit­ar­bei­ter*in (d/m/w) - 50 % Arbeits­zeit - Ent­gelt­gruppe 13 TV-L Ber­li­ner ...
11.12.2019